Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

Typowa i wyjątkowa fauna i flora w lesie - Polska

         

 

LASY W POLSCE,    FORESTS IN EUROPE

 

     Ze względu na umiarkowany klimat o charakterze przejściowym (między oceanicznym a kontynentalnym) Polska wyróżnia się najbardziej zróżnicowanymi i najbogatszymi biocenozami leśnymi w Europie Środkowej. Na obszarze kraju występuje ponad 2300 gatunków roślin naczyniowych, 600 gatunków mchów, 250 gatunków wątrobowców i 1600 gatunków porostów. Wśród roślin naczyniowych znaleźć można gatunki pochodzące z różnych regionów geograficznych. Występują zatem gatunki euroazjatyckie i północnoamerykańskie, arktyczne, środkowoeuropejskie, zachodnioeuropejskie i czarnomorskie, nawet gatunki śródziemnomorskie.

W składzie gatunkowym wyraźnie przeważa sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), która razem z modrzewiem (Larix sp.), występującym sporadycznie, zajmuje prawie 70% powierzchni lasów. 


Sosna pospolita (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

Modrzew (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

Wśród gatunków liściastych najwięcej (7,3%) jest dębów (Quercus sp.). Przeważa dąb szypułkowy (Q. robur), rzadziej występuje dąb bezszypułkowy (Q. petraea), rosnący na mniej urodzajnych glebach.

Dąb (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

Miejsce trzecie zajmuje brzoza (Betula sp.), rosnąca na prawie 7% powierzchni lasów. Brzoza jako gatunek pionierski jest zwykle pierwszym pokoleniem lasu samoistnie powracającego na  nieużytki.

Brzoza (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

 

     Świerk pospolity (Picea abies) zajmuje czwarte miejsce (5,5%). Występuje szczególnie licznie w północno-wschodniej Polsce i na terenach wyżynnych oraz  górskich.

 

Świerk (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) jest gatunkiem panującym na 5% powierzchni polskich lasów. Występuje na zachodzie i południu kraju.

Buk (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)
 

Olcha (olsza), (Alnus sp.), to siódmy gatunek w Polsce (4,4%). Jego występowanie ograniczone jest do siedlisk podmokłych – olsów i łęgów.

Olsza (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST) 

 

     Znaczący jest udział (2%) jodły pospolitej (Abies alba), której w lasach wyżynnych i górskich stale przybywa na skutek powrotu do lasów dopasowanych do siedlisk.

Jodła (Zdjęcia i ilustracje © Oficyna Wydawnicza FOREST)

 

Pozostałe gatunki drzewiaste, wśród których znajdują się: klon, jawor, jesion,  osika, topole, grab, lipy, zajmują łącznie mniej niż 1% obszaru polskich lasów.

 

Spośród endemitów (roślin występujących jedynie w Polsce) warto wymienić modrzew polski, ostróżkę tatrzańską lub złocień Zawadzkiego.

 

Ostróżka tatrzańskaZłocień Zawadzkiego

 Ostróżka tatrzańska                    Złocień Zawadzkiego

              Delphinium oxysepalum                 Dendranthema zawadskii            

 

Brzoza karłowata     Wśród reliktów (roślin wymierających lub pochodzących z innych okresów) warte uwagi są: goździk leśny, wierzba lapońska, brzoza karłowata, dębik siedmiopłatkowy, skalnica tatrzańska. 

 

 

 

Brzoza karłowata - Betula nana

 

 


Wierzba lapońska
Skalnica tatrzańska 

Wierzba lapońska                                      Skalnica tatrzańska

      Salix lapponum                                         Saxifraga wahlenbergii

 

 

     Na obraz polskiej fauny składają się gatunki zwierząt przybyłych tu w różnych okresach, począwszy od ostatniego zlodowacenia.
     W Polsce występuje ok. 33 tysięcy gatunków zwierząt, wliczając w to bezkręgowce. Spośród zwierząt kręgowych na lądzie żyje 85 gatunków ssaków, 220 gatunków ptaków gniazdujących, 8 gatunków gadów, 17 gatunków płazów, 55 gatunków ryb. Większość to zwierzęta rozprzestrzeniające się łatwo i szybko, zamieszkujące całą umiarkowaną strefę Eurazji, takie jak lin, ropucha szara, padalec i zaskroniec, zięba, kaczka krzyżówka i jastrząb, wiewiórka pospolita, zając szarak, dzik, sarna i jeleń szlachetny. Niektóre z nich są typowe dla strefy lasów liściastych i mieszanych. Liczbę endemitów ocenia się na ok. 36 gatunków, a reliktów – na 38 gatunków. Przykładem gatunków reliktowych są kozica i świstak.


KozicaŚwistak

Kozica                                                                         Świstak

 

 

Krótka charakterystyka niektórych gatunków zwierząt:


ŻubrWyjątkowe: Żubr. Obecnie w Polsce żyje ponad 1000 żubrów. Dorosłe samce ważą od 440 do 920 kg, samice od 320 do 640 kg, cielęta po urodzeniu od 16 do 35 kg. Ciąża u żubrzycy trwa ok. 260 dni. Młode rodzą się na wiosnę. Żubry żywią się przede wszystkim roślinami dna lasu, a na żerowaniu spędzają do 80% swojego życia.  

  Typowe: Jeleń europejski. Jeleń europejski. W Polsce występuje ponad 178 tys. jeleni. Dorosły byk waży ok. 220 kg. Jego poroże, zrzucane zimą, odrasta na wiosnę. Największe poroża noszą byki w wieku ok. 10 lat. Średnio jeleń żyje 4–5 lat, ale niektóre osobniki dożywają 13 lat.


Wyjątkowe: WilkWilk. Szacuje się, że w Polsce żyje maksymalnie 600–700 osobników tego gatunku. Populacje skupiają się w północno-wschodniej, środkowo-wschodniej i karpackiej części kraju. Badania wskazują, że w zachodniej części Polski biocenozy mogą pomieścić drugie tyle wilków.

 

 

 

 

Żubr i wilk – wyjątkowe gatunki fauny w polskich lasach